Even goede vrienden

Parool journalist Raounak Khaddari publiceerde Even goede vrienden. Een zoektocht naar hoe vriendschap (niet) werkt. Uitgeverij Het Spectrum herdrukte veelvuldig.

wmAc29pV9XKfTYdMtfCHgEbgw

In De Groene verscheen een uitgebreide bespreking naar haar ‘zelfonderzoek en waarom vriendschappen zo’n worsteling kunnen zijn’.